Back To Home Page

Country Main Category Additional Categories
EUROPE > Turkey Commerce > Business shop
E-Gate Add Info

 Yurtd???nda e?itim zaman ve maliyetin ?nemli oldu?u bir karar s?recidir!


E-Gate'in Kurulu? amac?, yurtd???nda ??renim g?rmek, yabanc? dilini geli?tirmek, mesle?inde profesyonelle?mek isteyen t?m ya? gruplar?na dan??manl?k hizmeti vermek ve ??rencilerin ihtiya? ve hedeflerine uygun se?enekleri saptayarak ki?iye ?zel alternatifler sunmakt?r

Akademik dan??manl?k hizmeti veren E-Gate, yabanc? dil kursu, yurt d???nda y?ksek ??renim, au-pair program? ve yaz kurslar?na kat?lmay? d???nen ??rencilere geni? servis hizmeti vermektedir

Yabanc? dil ??retmenlerinin de bulundu?u tecr?beli kadromuzla size ?zel en uygun program? belirleyerek, okul kay?t i?lemlerinden vize i?lemlerine, ekonomik u?ak bileti teminine, havaliman?ndan kar??lanma ve kal?nacak yerin organizasyonuna kadar bir?ok hizmeti hi?bir ?cret talep etmeden sunmaktad?r.


Sizlere olan deste?imiz yurtd???ndaki e?itiminiz s?resince de devam etmektedir!Hizmetlerimiz
Size ?zel ?cretsiz dan??manl?k
Vize evraklar?n?z?n kontrol? ve eksiksiz hale getirilmesi
Konsolosluk randevular?n?z?n ayarlanmas?
Gerekli t?m yaz??malar?n yap?lmas?; acceptance , konaklama, aile detaylar? ve benzeri...
En ekonomik
u?ak biletlerinin ara?t?r?lmas? ve temin edilmesi

Havaalan? transferlerinizin organizasyonu
Sa?l?k sigortan?z?n sa?lanmas?
?zel kampanya, seminer ve fuar programlar? hakk?nda sizlere bilgi ak???n?n sa?lanmas?
Prev PageFind More Points Of The Type Business Shop NearbyNext Page
Send To Friend Add Response Print Rating Bookmark and Share
Rate This Point:

Add Response

*Name:
Email:
*Subject:
Content:
Enter Code
Audio Version
Reload Image
Send
qrcode
Sponsored Links:  דילים לחו"ל | טיולים | דרושים