Back To Home Page

Country Main Category Additional Categories
EUROPE > Serbia and Montenegro Commerce > Business shop
NM Design- WEB DESIGN STUDIO-IZRADA WEB SAJTOVA Add Info

Po?tovani,

Dobrodo?li u svet digitalnih multimedija. Na?a osnovna delatnost je web dizajn i izrada Internet prezentacija, redizajn i optimizacija sajtova za pretra?iva?e. Takode, bavimo se i marketingom na internet i ostalim medijima, kao i izradom multimedijalnih sadr?aja. Podarite poverenje onima koji umeju da promovi?u Va?u viziju uspeha! Jedinstven dizajn i optimizovan sajt je preduslov za to!

Dok citate ovaj tekst imajte u vidu da prisutvo i reklamiranje putem interneta ima mnoge prednosti u odnosu na ostale medije. Takode, oslu?kujte statistike koje ukazuju na sve veci broj korisnika interneta i realizovanih poslova putem interneta. Ne morate naglas ali pomislite samo na neke osnovne prednosti interneta, va?u dostupnost 24 sata, niske cene reklamiranja, mogucnost interakcije sa posetiocima, vezu va?eg posla sa potencijalnim klijentima ?irom planete.


Nudimo vam sledece usluge:

 • Izrada i postavljanje statickih i dinamickih web sajtova

  Svaka firma ?eli da bude jedinstvena u svetu poslovanja, samim tim i da ima svoju jedinstvenu promociju. Jedinstvena web prezentacija podrazumeva potpuno originalan (unikatan) izgled web sajta. Stalnim usavr?avanjem i pracenjem novih tehnologija u izradi web prezentacija pru?amo maksimalno kvalitetnu uslugu na polju web dizajna i web programiranja po veoma pristupacnim cenama.

  Nudimo mogucnost razvoja internet aplikacija i baza podataka svih vrsta po ?elji korisnika. Pocev od sistema za online kupovinu pa sve do internet foruma, magazina, portala, email sistema itd. Za na? programerski tim, rec "nemoguce" ne postoji. Izrada i postavaljanje kompletno funkcionalnih dinamickih sajtova uz upotrebu tehnologija PHP, MySQL, Ajax, Prototype, JavaScript. • Odrzavanje va?eg postojeceg web sajta

  Postavili ste va?u Web prezentaciju, ali nakon nekog vremena imate potrebu da promenite ili dodate sadr?aj; adresu, broj telefona, slike, usluge, proizvode, cene... Nemate Web mastera u va?oj firmi (preduzecu), a vi sami ne znate kako to da uradite... Mi Vam nudimo uslugu redovnog odr?avanja i osve?avanja sadr?aja va?e Web prezentacije bez obzira da li smo mi autori doticne Web prezentacije ili je tu prezentaciju vec izradio neko drugi.

  Nudimo dva nacina odr?avanja Web stranica (Web sajta):

  • Od?avanje Web prezentacije po potrebi (po pozivu)
  • Redovno odr?avanje va?e Web prezentacije na mesecnom ili godi?njem nivou.


 • Kompletan redizajn i reprogramiranje va?eg postojeceg web sajta

  Redizajnirajte va? postojeci web sajt i unapredite njegovu funkcionalnost ( ulep?avanje, dodavanje funkcija, dodavanje sar?aja, optimizacija... ). Ucinite va? web sajt boljim, lep?im, funkcionalnijim, dodajte mu novu svrhu, podignite ga na veci nivo. • Izrada dodataka na postojece sajtove

  Nudimo vam mogucnost da na va?em postojecem web sajtu ubacimo web forum ili chat ili neke od korisnih informacija po va?oj ?elji ( dnevne vesti, vremenska prognoza, horoskop, izvestaji sa berze, oglasi... ili bilo cega sto je vama potrebno ). Svi ovi dodaci su potpuno automatizovani, ?to znaci da se vesti, prognoza, horoskop ili sportski rezultati u?ivo sami a?uriraju i daju tacne podatke korisnicima va?eg web sajta. • SEO optimizacija web sajta za pretrazivace

  SEO optimizacija podrazumeva bolje kotiranje va?eg web sajta na internet pretra?ivacima (google, yahoo, msn, altavista...) Uz na?u pomoc internet pretra?ivaci ce bolje rangirati va? web sajt prilikom pretrage korisnika. Bolje rangiranje va?eg web sajta znaci da ce va? sajt u rezultatima pretrage internet pretra?ivaca biti iznad sajtova koji nude isti sadr?aj. A to vama donosi vecu posecenost, a samim tim i bolju reklamu. • Izrada reklama, reklamnog materjala i reklamiranje va?eg web sajta, proizvoda...

  Va? web sajt je malo posecen ? Imate dobru ponudu, ali vam to ni?ta ne znaci ako za nju niko ne za. Nudimo vam izradu kvalitetnog marketinga. Za vas radimo reklame u casopisima, na bilbordima, u javnom prevozu, izradjujemo flajere, postere, plakate... u velicinama po va?oj ?elji. • Izrada va?ih multimedijalnih prezentacija

  Prezentujte va?u firmu, ponudu, proizvode... na pravi nacin. Nudimo vam kvalitetno re?enje koje podi?e kvalitet reklame na vi?i nivo. Izradjujemo za vas mulimedijalne prezentacije smestene na mini CD-u oblika kreditne kartice. Na mini CD-u je moguce stampati bilo koju sliku sa tekstom, sto mini CD-u daje zvanje DIGITALNO MULTIMEDIJALNE VIZIT KARTE. Ovaj vid reklame vam omogucava da svim va?im poslovnim partnerima, klijentima... prezentujete va?u firmu na kvalitetan nacin.

  Jo? jedna od velikog broja prednosti jeste to ?to statistika ka?e da se ljudi mnogo te?e odricu CD-a nego papirne reklame (flajera obicne vizit karte...) ?to direkno znaci da ovim potezom dobijate multimedijalnu, efikasnu, funkcionalnu, prakticnu i postojanu reklamu, prema kojoj niko nece biti ravnodu?an i koju niko nece odbaciti tek tako.


Cene gore navedenih usluga koje nudimo su dosta varijabilne i zavise umnogome od va?ih zelja I zahteva tj. Da bi smo mogli da defini?emo cenu moramo da znamo ?ta vi tacno zelite. Na?a ponuda jeste najbolja na tr?istu iz razloga sto su nam cena i kvalitet u odlicnom odnosu.


Pogledajte neke od na?ih dosada?njih radova:

http://www.nemke.info/web_design.php Find More Points Of The Type Business Shop NearbyNext Page
Send To Friend Add Response Print Rating Bookmark and Share
Rate This Point:

Add Response

*Name:
Email:
*Subject:
Content:
Enter Code
Audio Version
Reload Image
Send
qrcode
Sponsored Links:  דילים לחו"ל | טיולים | דרושים